баджэ


баджэ(баджэр, баджэхэр)

лиса

Цы шъабэ тетэу, кIэ утысэ кIыхьэ пытэу, щэкIэ пIорэ хьакIэ-къокIэ цунтхъэкIо цIыкIу
Баджэр хъоршэр
Баджэм фэд, тхьэгъэпцIы
Такъэр зэбдзэкIымэ мэгъушъы, баджэр ушъымэ мэкIэжьы гущ.

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.